Rakouský ples 19. 1. 2017

Rakouský ples
Rakouský ples navazuje na věhlasnou tradici vídeňských plesů a do Prahy každoročně přináší kousek vídeňské plesové atmosféry. Koná se v reprezentačních prostorách paláce Žofín a v současné době je považován za vrchol pražské plesové sezony. Rakouský ples je tradičním místem setkávání mnoha osobností z oblasti politiky, z podnikatelské i kulturní sféry a neméně atraktivní je i pro mladé tanečníky.
Rakouský ples je slavnostně zahajován ve Velkém sále. O tu správnou plesovou náladu se bude starat Český národní symfonický orchestr a Orchestr Josefa Hlavsy.
Hvězdou příštího plesu bude mladá talentovaná zpěvačka s nezaměnitelným hlasem, Celeste Buckingham. Zvláštností tohoto plesu jsou „Taxi tanečníci“, kteří umožní Vašemu partnerovi krátký oddech.
Můžete se těšit na pravé vídeňské speciality, sklenku šampaňského a tapas v Taittinger Champagne Lounge anebo na lahodné koktejly v přízemním Wiener Café Baru. Moderní rytmy Vás pak roztančí na Diskotéce v Malém sále v přízemí.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Kontakt: +420 286 840 500
Webové stránky: http://www.ballderoesterreicher.cz
Kancelář plesu: Fortissimo Prague MICE s.r.o.
Šlikova 55
169 00 Praha 6Austrian ball 19. 1. 2017:
The Austrian Ball preserves the tradition of the Viennese Ball and brings an annual piece of the Viennese Ball flair to the city. The Ball is held at Žofín Palace and it is the highlight of the Prague ball season. The Austrian Ball has become a traditional international meeting point of personalities drawn from the political, entrepreneurial, and cultural spheres, and has successfully attracted and involved many young dancers as well.
The festive opening of the Austrian Ball will take place in the Large Hall. Both The Czech National Symphony Orchestra and Josef Hlavsa Orchestra will ensure a perfect atmosphere for the entire evening.
The star guest of the next Austrian Ball is a young, talented singer with an unmistakeable voice, Celeste Buckingham. The speciality of the Austiran Ball are „Taxi Dancers“, who will allow your dance partner enjoy a little break.
You can look forward to the Viennese delicacies, a glass of Champagne and tapas in Taittinger Champagne Lounge or the delicious cocktails in Wiener Café Bar. The hot beats will then make you dance at the Discotheque in the Small Hall.
We are looking forward to meeting you!
Contact: +420 286 840 500
Website: http://www.ballderoesterreicher.cz
Ball office: Fortissimo Prague MICE s.r.o.
Šlikova 55
169 00 Praha 6
Ball der Österreicher 19. 1. 2017:
Der Ball der Österreicher knüpft an die Wiener Balltradition an und bringt ein Stück Wiener Ballflair nach Prag. Er findet im Palais Žofín statt und ist der Höhepunkt der Prager Ballsaison. Der Ball der Österreicher ist ein traditioneller Treffpunkt von Persönlichkeiten aus der Politik, Wirtschaft und Kultur, ist aber ebenso attraktiv auch für junge Tänzer.
Der Ball der Österreicher wird im Großen Saal feierlich eröffnet. Für die entsprechende Stimmung sorgen Tschechisches Nationalsymphonieorchester und Orchestr Josef Hlavsa.

Der Stargast des nächsten Balls der Österreicher ist eine junge, talentierte Sängerin mit einer unverwechselbaren Stimme, Celeste Buckingham. Eine Besonderheit dieses Balles sind die „Taxi-Tänzer“, die Ihren Tanzpartner einen Moment verschnaufen lassen.

 

Genießen Sie die richtigen Wiener Spezialitäten, Champagner und Tapas in einer Taittinger Champagne Lounge oder die leckeren Cocktails im Wiener Café Bar. Zu heißen Rhythmen lädt Die Diskothek im Kleinen Saal ein.

 

Wir freuen uns auf Zusammentreffen!

Kontakt:      +420 286 840 500
Webseite:   http://www.ballderoesterreicher.cz
Ballbüro:     Fortissimo Prague MICE s.r.o.
                   Šlikova 55   

                   169 00 Praha 6