První výsledky MEDIA PROJEKTu s dotazováním CAWI
 
Dne 10. května 2018 byly předány účastníkům one currency výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT výsledky za 4. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018. V prvním čtvrtletí 2018 proběhlo dotazování respondentů tak, že jedna desetina odpovídala prostřednictvím internetového dotazníku metodou CAWI. „Aplikace CAWI dotazování je nejvýznamnější metodickou změnou v MEDIA PROJEKTu v nové fázi realizace, která byla zahájena od začátku roku 2018,“ prohlásil k výsledkům výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach. Podrobnosti na ispigl.eu