JUDr. Zdeněk Koudelka: Zrušení části zákona o kouření a alkoholu
 
Skupina senátorů vedená moravským senátorem Ivo Valentou a zastoupená moravským advokátem Zdeňkem Koudelkou navrhla zrušit některé části zákona regulující kouření a požívání alkoholických nápojů. Ústavní soud nálezem z 27. 3. 2018, Pl.ÚS 7/17. Návrh vycházel z toho, že veřejná moc ve svobodném státě nemá občanům vnucovat životní styl. Podrobnosti na ispigl.eu