NPÚ otevírá památky lidem se zvláštními potřebami
 
Národní památkový ústav a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR na bezbariérově přístupném zámku Kozel uzavřeli memorandum o spolupráci. Jeho součástí jsou mimo jiné deklarace vzájemné součinnosti při přípravě zpřístupňování památkových objektů osobám se zdravotním postižením, podpora společných projektů či spolupráce v oblasti propagace a informování veřejnosti. „NPÚ se dlouhodobě snaží vycházet lidem se speciálními potřebami co nejvíce vstříc. Podrobnosti na ispigl.eu