JUDr. Toman: VS rozhodl o Rathovi podle NS
 
JUDr. Petr Toman: Vrchní soud v kauze Rath rozhodl v souladu s judikaturou NS. Vrchní soud v Praze rozhodoval s přímým odkazem na předchozích několik rozhodnutí Nejvyššího soudu. Tato rozhodnutí výslovně citoval. Nahlédnutím do nich zjistíme, že NS konstatoval následující právní závěry: Podrobnosti na ispigl.eu