Dr. Rath žádá rozhodnutí US, věc Kinsky

   David Rath opírá námitku podjatosti o případ Kinský v. ČR, žádá o rozhodnutí Ústavní soud. Tým obhájců Davida Ratha argumentuje v námitce podjatosti proti třem soudcům Nejvyššího soudu rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kinsky v. Česká republika. V předmětné stížnosti ESLP rozhodl, že výroky českých politiků k případu Kinský znemožnily spravedlivý proces. V Rathově případu se na adresu soudce i obžalovaného Ratha soustavně vyjadřuje prezident republiky. Obhájci chtějí námitku dostat k Ústavnímu soudu. Podrobnosti na ispigl.eu