Odborník UK: U soudu lze nahrávat jednání

   Zákon o soudech a soudcích (§ 6 odst. 3) reguluje pořizování zvukových záznamů tak, že stanoví ohlašovací povinnost pro osobu, která si hodlá průběh hlavního líčení nahrávat. Pořizovat zvukové záznamy tak lze pořizovat pouze s vědomím předsedy senátu nebo samosoudce. Podle Jiřího Herczega z katedry trestního práva Univerzity Karlovy pořizování zvukového záznamu může předseda senátu nebo samosoudce zakázat jen v případě, kdy by způsob jejich provádění mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání, například z důvodu hlučnosti.

Podrobnosti na ispigl.eu