Nepodcenit přípravu na letní tábory

   Než svým dětem zamáváte u autobusu, určitě byste si měli být jistí odpověďmi na několik otázek… Kam vlastně jedou? Samozřejmě, že znáte „adresu“, ale co víte o místě, kde tábor bude? Máte dostatečnou záruku, že je pro tábor vhodné, bezpečné? A aby nedošlo k mýlce, tím rozhodně nemyslíme rekreační ubytovnu, kde děti přírodu pozorují tak leda oknem. I kouzlo stanového tábora uprostřed lesa si lze užít s klidným srdcem a vědomím, že dětem nic opravdu důležitého nechybí.
Podrobnosti na ispigl.eu