Karlovarsko v prvenství ve výrobě drog?

  Výrobou pervitinu a pěstováním marihuany předčí západní a severní Čechy celou republiku. Během tří let zabavili v pohraničí asi dvanáct kilogramů pervitinu, to je asi čtyřicet procent pervitinu, který se vyrobí v celé republice. Proč ale mladí drogy berou? Někteří mají chuť experimentovat, což patří k nešvarům dospívání, takovým uživatelům se zpravidla za pomoci svých blízkých a odborníků podaří najít cestu zpět.

Jiným slouží droga jako náhražka něčeho, co jim chybí a co mnohdy nedokážou ani pojmenovat. Mohou mít neuspokojené potřeby lásky a sounáležitosti, bezpečí, jistoty, seberealizace aj. Existují specializovaná pracoviště, která rodičům nabídnou pomoc v případě jakýchkoli podezření. Proč ale čekat, až dítě zakopne?

Občanské sdružení Bludiště vytvořilo nabídku besed pro rodiče, kteří čekat nechtějí. Nabízí konkrétní besedu na téma drogových závislostí. Této besedě ale předchází cyklus, který napomůže rodičům dětí postupně odkrývat dětskou duši – zorientovat se v ní a umět ji lépe naslouchat. Například v besedě PhDr. Marka Hermana si odpoví na otázku, proč nejde navážit 15 deka něhy. S Mgr. Márií Chládkovou zjistí, jak děti prožívají ztráty. Mgr. Svatava Vyhlídalová bude s rodiči diskutovat o příčinách agresivity dnešních dětí. Spoustu věcí děláme intuitivně a cítíme, že naše výchovné kroky dětem pomáhají připravit se na život, někdy si ale tak úplně jistí nejsme. A právě tehdy je dobré podělit se s ostatními o své obavy a ujistit se, že roli rodiče zvládáme dobře. Božena Turoňová, o.s. Bludiště