Úspěšná pekárna z Cvrčovic, masna Dolejší

  Ministr zemědělství Petr Bendl a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeněk Juračka představili v Praze regionální potraviny Středočeského kraje. Pekárnu z Cvrčovic a Uzenářství Dolejší z Davle u Prahy. Ředitelka odboru komunikace MZe Kateřina Böhmová novinářům řekla: Ministerstvo zemědělství a zástupci obchodníků chtějí posílit vztah spotřebitelů k potravinám z jejich regionu. Zákazníci, kteří dávají přednost potravinám vyrobeným ve svém kraji, budou mít v obchodech snazší orientaci. Obchodníci je totiž budou prodávat na jednom místě a označí je srozumitelným nápisem. Napomohla tomu společná iniciativa ministra zemědělství Petra Bendla a vedení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR). Záměrem obou stran je zvýšit prodej tuzemských potravin vyrobených v konkrétním kraji, a to v prodejnách působících na území téhož regionu.

Výrobky spjaté s příslušným územím pozná spotřebitel podle nápisu „Z našeho kraje“, který bude viditelně umístěn v prostorách obchodu. Na rozdíl od podpory značek potravinářských výrobků a výrobců si tato iniciativa klade za cíl identifikovat potraviny místem jejich vzniku a příslušností k jednotlivým regionům. A vedle toho i jejich možným kulinářským využitím jak pro domácnosti spotřebitelů, tak v lokálních gastronomických zařízeních.„Pro spotřebitele je určitě důležité, a také to řada z nich vyžaduje, aby měli informace o tom, že nakupují potraviny z místní produkce, od konkrétních výrobců, které často dokonce i osobně znají. Ministerstvo se proto snaží působit na obchodníky, aby byly takové potraviny standardní součástí jejich nabídky,“ uvedl ministr zemědělství Petr Bendl.

Označování potravin z příslušného kraje bude dobrovolné, záleží na obchodníkovi, jestli této možnosti využije. Podle prezidenta SOCR Zdeňka Juračky je rozšiřování nabídky místních produktů i v zájmu obchodníků. Mnozí z nich proto dodavatele ze svého okolí sami vyhledávají a jejich výrobky v prostorách svých prodejen také označují. „Jsme připraveni usnadnit menším výrobcům podmínky vstupu do všech typů prodejních míst,“ slíbil Zdeněk Juračka.

Předmětem podpory prodeje místních potravin by měly být veškeré potravinářské produkty vyráběné na území příslušného kraje, bez ohledu na ocenění v soutěžích Regionální potravina, Klasa, Biopotravina roku nebo v soutěžích organizovaných v rámci krajů. Výrobek by ale neměl být prodáván mimo území kraje, ve kterém se vyrábí. Společná iniciativa Ministerstva zemědělství a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR by měla také napomoci rozvoji turismu, protože její součástí je i propagace regionálních kulinářských specialit, které dotvářejí identitu jednotlivých regionů a posilují a rozvíjejí místní historické tradice, říká Kateřina Böhmová, ředitelka odboru komunikace MZe.

                                       20. VÝROČÍ  CVRČOVICKÉ  PEKÁRNY

   Cvrčovická pekárna je neustále se rozvíjející firmou, která příští rok oslaví 20. výročí svého vzniku. Jedná se o rodinný podnik, založený panem Ing. Josefem Sukem. První výrobky byly vyrobeny v únoru 1993. V současné době je společnost vedena syny pana Josefa Suka panem Petrem Sukem, Martinem Sukem a paní Andreou Aylsworthovou. Od počátku je strategie firmy založena na následujících základech:

· na vysoké kvalitě výrobků, vycházející z přísně kontrolované kvality používaných surovin, kde, pokud je to možné z hlediska kapacity a kvality, preferujeme české suroviny a dodavatele

· ojedinělost výrobků – díky tradičním recepturám a technologii výroby, kde stále zůstává velký podíl ruční práce, je Cvrčovický chléb odlišný od chlebů vyráběných průmyslovými pekárnami a jedná se o skutečný regionální produkt

V současné době produkuje CVRČOVICKÁ PEKÁRNA i další skupiny výrobků, jako je běžné i vícezrnné pečivo (rohlíky, housky, dalamánky apod.) a jemné pečivo (koláčky, vánočky apod.), celkem se jedná zhruba o 180 výrobků, nicméně stěžejním produktem zůstává stále Cvrčovický chléb. V roce 2010 byla spuštěna podpůrná kampaň Ministerstva zemědělství ČR, která měla za úkol seznámit spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky. V prvním ročníku tohoto projektu se do „soutěže“ přihlásila i CVRČOVICKÁ PEKÁRNA se svým klíčovým výrobkem „CVRČOVICKÝM CHLEBEM®“.

Právě díky výjimečnosti výrobku, jako je především garantovaná třídenní konzumní jistota, ojedinělá chuť i vůně výrobku, veškeré výrobní vstupy čistě na přírodní bázi s více než 97% podílem surovin pocházejících přímo z České republiky a v neposlední řadě s obrovským podílem ruční práce s tímto soutěž REGIONÁLNÍ POTRAVINA – STŘEDOČESKÝ KRAJ i zvítězila. Označení výrobku logem REGIONÁLNÍ POTRAVINA, zaručuje kvalitu, místní jedinečnost a převážně domácí původ výrobku. Regionalita má pro nás tedy obrovský význam. Díky stále větší oblíbenosti našich výrobků v současné době zásobujeme přes 600 prodejen v regionu Praha a Středočeský kraj.

Mezi významné odběratele patří například: Tesco Stores ČR, a.s., síť prodejen Maso-uzeniny NOVÁK, Penny, Interspar, Jednota Kladno a celá řada regionálních obchodů. Se společností Tesco začala Cvrčovická pekárna spolupracovat teprve v únoru letošního roku. Musíme však říci, že právě přístup společnosti Tesco k regionálním dodavatelům je naprosto ojedinělý, progresivní se systematickou koncepcí rozvoje. Na základě těchto faktů a zkušeností naše společnost veškeré nebalené chleby pouze pro společnost Tesco značí speciální pečetí, což umožňuje konečnému spotřebiteli na regálech jasně identifikovat regionálního dodavatele.

                                           UZENÁŘSTVÍ  DOLEJŠÍ  

  Firma Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s.r.o. v Davli se zabývá zpracováním masa a masných výrobků. Navazuje tak na víc než stoletou rodinnou tradici výroby uzenin. Ta začíná ještě před r. 1900, kdy se hostinskému Antonínu Dolejšímu z Pikovic narodil syn Jaroslav. Jaroslav se na přelomu století přestěhoval do Davle a v domě na náměstí, č.p. 97 vybudoval řeznicko-uzenářskou dílnu a prodejnu. Do řemesla zasvětil svého syna Františka (*1919), který také posléze živnost převzal. Po celou dobu II. světové války živnost udržel. V 50. letech minulého století mu byla výrobna státem zabavena a prodejna přešla pod státní družstvo JEDNOTA.

Jeho syn František Dolejší (*1943) se držel rodinné tradice. Po řemeslném zvládnutí oboru vystudoval při zaměstnání VŠV v Brně, katedru hygieny potravin, a stal se uznávaným odborníkem v potravinářství. Ke znovuotevření výrobny a prodejny došlo v r. 1991, kdy řemeslo převzal další František Dolejší (*1966). V té době dokončoval VŠV, katedru hygieny potravin. Spolu s rodinnými příslušníky a zapálenými spolupracovníky se mu podařilo navázat na tradici a postupně vybudovat prosperující firmu.

K další změně došlo v r. 2003, kdy stávající společnost přešla na spol. s.r.o. Výrobna se přestěhovala do moderního provozu evropských parametrů, kde se dnes vyrábí uzeniny v širokém sortimentu a vysoké kvalitě. Prodejna zůstala v domě na náměstí č. 97. Firma svými výrobky zásobuje prodejny v Praze a okolí. Prodejnu má v Davli a ve Štěchovicích. Do budoucna počítá s dalším zkvalitňováním své výroby, neboť pečlivě sleduje nejmodernější trendy v technologii zpracování masa a masných výrobků. Nové poznatky se daří skloubit s neměnnými zákony řeznického řemesla. Firma tak doplňuje široké spektrum uzenářských firem na trhu o dobře zavedenou rodinnou firmu a dává tak zákazníkovi možnost svobodného výběru z tržní nabídky. /r/