Kamarádi Béma odstraní primátora Svobodu?

   Na mimořádném zasedání představenstva byl na základě doporučení dozorčí rady odvolán Vladimír Lich z funkce generálního ředitele Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Důvodem pro jeho odvolání byl neuspokojivý stav veřejných zakázek, zejména nevypsání některých veřejných zakázek včas (např. pojištění majetku, dodávka papírových jízdenek, poradenské a právní služby), což může vést k porušování zákona o veřejných zakázkách. Dále nedostatečná komunikace s orgány společnosti o zásadních manažerských rozhodnutích a obcházení vnitřních předpisů. Zároveň zvolilo předsedkyní představenstva Magdalenu Češkovou, Petra Blažka místopředsedou představenstva. Představenstvo pověřilo předsedkyni představenstva výkonem funkce generálního ředitele společnosti s platností od 16. srpna 2012.

  Podle informací ParlamentníchListů.cz trestní oznámení na bývalé členy vedení dopravního podniku, které učinil ředitel DP Liche, mohlo ohrozit řadu významných členů pražské ODS, kamarádů Béma. A tak zařídili jeho odvolání bez vědomí primátora Svobody. Podobnou verzi naznačil i Svoboda. „Svoboda by tak kriminalizoval zpětně řadu významných členů ODS a těm se to zákonitě nelíbí. Podívejte se jen, kdo v představenstvu a dozorčí radě předtím byl. Ti, kteří se Svobodou provedli puč, ho nyní opouští,“ řekl redakci dobře informovaný zdroj z pražské ODS. Svoboda nyní přišel o podporu řady zastupitelů, kteří stáli na jeho straně. Podle informací ParlamentníchListů.cz má nyní k dispozici dohromady pět hlasů ze zastupitelského klubu ODS: svou osobu, Aleksandru Udženiju, Ivana Kabického, Andreu Vlásenkovou a obviněného Honzu Kalouska.

Radek Lohynský a Vladimír Schmalz z Prahy 4, blízcí Ondřeji Palounkovi, by mohli být jazýčkem na vahách. Podle jiného zdroje je nyní Palounek proti Svobodovi. Každopádně je zřejmé, že Svoboda přišel o podporu náměstka Josefa Noska, Ondřeje Pechy či Pavla Hurdy, stejně tak Davida Vodrážky a s ním Gabriely Kloudové a Davida Zeleného. Zastupitelstvo hlavního města Prahy má 63 zastupitelů, TOP 09 má 26 lidí a ODS 20. Čili pro udržení většiny s TOP 09 Svoboda potřebuje šest zastupitelů. Pokud by tolik hlasů nesehnal, hrozí rozpad koalice. V kuloárech už se hovoří o možné koalici TOP 09 s ČSSD, otevřené či tiché. Navíc Svoboda si podle informací redakce nadělal poměrně dost nepřátel i v TOP 09. Dobré vztahy by zde měl mít především se Zdeňkem Tůmou, který byl prý z odvolání Liche hodně naštvaný. Pro odvolání Liche z čela představenstva hlasovali v dozorčí radě všichni členové koaliční TOP 09 včetně předsedy dozorčí rady Jiřího Nouzy, všichni přítomní členové z ODS a jeden zástupce zaměstnanců. Proti byli dva odboráři. Hlasování tak skočilo poměrem 10:2. To také signalizuje možný vztah TOP 09 k primátorovi. Někteří lidé z TOP 09 hovoří o tom, že byl Lich opravdu nekompetentní.

  Pokud by chtěla Valná hromada dopravního podniku, tedy Rada hlavního města Prahy odvolat dozorčí radu (a následně představenstvo) podniku, mohl by mít primátor Svoboda problém. Josef Nosek je totiž náměstkem primátora a dle jednacího řádu rady primátor a náměstci primátora mohou uplatnit právo stáhnout z jednání kterýkoliv materiál, o čemž se rovněž nehlasuje. Noska by muselo odvolat jedině zastupitelstvo, ale to by musel Svoboda mít minimálně šest hlasů z ODS, přičemž by ho museli podpořit všichni zastupitelé TOP 09, což také nemusí být jisté, uvádějí ParlamentníListy.cz

                                          NÁZOR  BŘEZINY  Z  ČSSD

„Jsme velmi znepokojeni současným děním v Dopravním podniku. Celá situace budí dojem, že by primátor Svoboda společně s ředitelem Lichem nejraději rozhodovali o Dopravním podniku sami. To naznačuje i způsob, jak byl pan Liche dosazen do funkce. To je naprosto nepřípustné,“ komentuje situaci Karel Březina, zastupitel hlavního města Prahy za ČSSD. „Neuvěřitelné jsou také informace o nezajištěném pojištění pro Dopravní podnik od 1. 1 .2013 a ještě neuvěřitelnější údajná odpověď ředitele podniku, že případně se bude porušovat zákon. Pokud by tyto informace byly pravdivé, měl by Vladimír Liche skončit nejen v představenstvu, ale také ve vedení podniku,“ dodává Karel Březina. ČSSD také připomíná, že v dozorčí radě dopravního podniku není od listopadu loňského roku zastoupena opozice. „Rada města by si měla uvědomit, že dopravní podnik je stoprocentně vlastněn městem a o dění v dopravním podniku by tedy měly mít možnost kontrolovat i opozice. To však koalice absolutně nerespektuje,“ říká Karel Březina.

                                                  STANOVISKO  ŘEDITELE

  Generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Vladimír Lich nesouhlasí s informacemi, které jsou uváděny, jako hlavní důvod mého odvolání z funkce předsedy představenstva. „V současné době je majetek Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. pojištěn a jinak tomu nebude ani 1. ledna příštího roku. Veřejná zakázka na výběr pojišťovny byla původně připravována společnostmi, které organizovaly výběrová řízení pro DPP v minulosti. Nicméně několik z nich bylo součástí právní analýzy, která prověřovala pochybné a médii kritizované smluvní vztahy. Proto Dopravní podnik poptal 7 společností, a následně vybral AK Havel & Holásek pro přípravu zadávací dokumentace a organizaci veřejné zakázky. Díky tomuto postupu došlo k mírnému časovému prodlení, ale nejedná se o nic, co by mohlo způsobit zásadní komplikace. Po důkladné analýze jsme zvolili variantu využití služeb makléře, která je naprosto standardní u velkých firem typu DPP, naopak vztah přímo s pojišťovnou je pokládán za nestandardní. Hlavním důvodem je limitovaný rozsah českého pojišťovacího trhu, kdy makléř má za úkol zajistit oslovení velkých evropských, případně amerických pojišťoven, které jsou cenově výhodnější. Makléř má veškeré know-how a poskytuje klientovi plný servis při výběru pojišťovny. Úspora proti variantě napřímo soutěženého pojištění s pojišťovnou může být až 20%. Případný časový nesoulad by se jednoduše překlenul prodloužením stávajících smluv. Je tedy více než zřejmé, že argumentace v případě mého odvolání je pouhou záminkou. Společnost a její majetek bude pojištěn, tedy i po 1. 1. 2013.,“ uvedl Vladimír Lich, generální ředitel Dopravního podniku. Zároveň oponuje důvodům jeho odvolání, jak je uvedla dozorčí rada:

 1. Prováděné změny nejsou pomalé, nekoncepční a nesystémové. Naopak jsou koncepční a systémové. Lze to ukázat na přehledu úspor, které se podařilo vyjednat.

  a) Jednání o komplexním bezpečnostním systému přinese úsporu až 1,2 miliardy korun. b) Jednání se Škoda Transportation přineslo úsporu 1 miliardu korun pro rok 2012, když se podařilo dohodnout snížení dodávky počtu tramvají z 32 na 17. Zároveň se podařilo prodloužit jejich záruční dobu z 31 na 43 měsíců. Nadále se jedná se Škoda Transportation o tom, že se sníží dodávka tramvají o 17 kusů i v roce 2013 a tím by se ušetřila další 1 miliarda korun.
  c) V současné době platí DPP za IT služby částku společnost CSC 1,2 miliardy korun za 4 roky. Nová jednání přinesou úsporu 400 milionů korun za stejnou dobu.
  d) Novému vedení DPP se podařilo vyjednat roční desetiprocentní úsporu na úklidové služby.
  e) V rámci rekonstrukcí tramvajových tratí se díky důslednému soutěžení podařilo uspořit 200 až 300 milionů korun ročně.
  f) Podařilo se vyjednat i výrazně nižší koordinační přirážku v rámci stavby metra A cca 4 milionu korun.

 2. Komunikace s dozorčí radou.

  „Jelikož někteří členové dozorčí rady mě tlačili, abych na pozice v rámci DPP dosadil jimi navržené konkrétní lidi, o jejichž motivaci pochybuji, snížila se tím moje důvěra v dozorčí radu,“ vysvětluje generální ředitel Vladimír Lich.

 3. „Zároveň odmítám, že by chod DPP byl ohrožen. Přistupuji ke své funkci s péčí řádného hospodáře a výše uvedené úspory o tom svědčí,“ dodává Lich. /r/