Besedy pro studenty o současném životě

   Občanské sdružení Bludiště připravuje pro žáky základních a středních škol cyklus besed, ve kterých budou mít možnost slyšet nezkreslené, specifické a opravdové životní příběhy lidí. Těch, jejichž osud byl negativně poznamenán – ať už drogami, vězením, neuváženým výběrem partnera aj. nebo těch, kteří se s nimi mohou podělit o zajímavé netradiční zážitky. Při autentických výpovědích se žáci například dozvědí, že k úspěšnému překonání jakéhokoliv z diskutovaných problémů vede dlouhá cesta, přitom zpočátku stačilo zvolit správnou odbočku. První panelová diskuze se konala v dubnu 2012 v kině Čas a zúčastnilo se jí téměř 200 žáků základních škol. Ve spolupráci s občanským sdružením Za branou, o. s. bylo otevřeno téma Za branami vězení. Žáci se dozvěděli, jak snadno se člověk může dostat do vězení, co během pobytu v něm prožívá, jak obtížný je návrat do společnosti.

Mgr. Jan Frank a Mgr. Věra Suchánková ze společnosti Za branou, o. s., osvětlili, jak funguje život za mřížemi. „Ví, někdo z přítomných co znamená mít popsaný trestný rejstřík?“, zněla první otázka do plného sálu dětí. Moc rukou se nezvedlo. Žáci si vyslechli, jaký život čeká na trestaného člověka ve vězení a co následuje po jeho propuštění. Dozvěděli se např., že dluhy, které obžalovaný na svobodě nadělal, na něj čekají, až vyjde ven z vězení, že ani ve vězení není samozřejmostí dostat práci, a že za pobyt ve věznici se musí také platit. Vyjdete z vězení a dostanete pouze peníze na cestu do trvalého bydliště.

Mezitím si žáci rozmýšleli své dotazy na Romana, bývalého vězně. A opravdu ho nešetřili, padaly i ty nejintimnější otázky, které byly autenticky zodpovězeny. Vyprávěl o tom, jak dostal „nakládačku“, jakým potupným způsobem probíhá prohlídka před a po návštěvách aj. Svým přesvědčivým přístupem si získal důvěru žáků. Atmosféra v sálu byla nakonec taková, že už ani nepotřebovali psát dotazy anonymně a zvedali ruce a ptali se a ptali. Jejich otázky přesvědčily, že se nad tématem umí hluboce zamyslet. Hodina a půl utekla jako voda a zazněla poslední otázka, která směřovala pro změnu k žákům. Zněla: „ Zvedněte ruku, kdo si myslí, že by měl dostat vězeň šanci vrátit se do normálního života? Stojí za to propuštěným vězňům pomáhat?“. V sále se v krátkém okamžiku vytvořil les zdvižených rukou. A ty všechny zvednuté ruce byly pro Romana. Je dobře, že dostal šanci.

A co paní učitelky? Líbí se jim hledání takových nových přístupů ve výuce a vytváření prostoru pro výměnu názorů a pohledu na věc ze všech možných úhlů pohledů? Mgr. Lucie Tvrdková, učitelka, potvrdila: „Tato forma je pro žáky velice zajímavá a přínosná. Mají spousty otázek, na které jim knihy ani učitel nemohou odpovědět. Knihy ani filmy nenahradí kontakt s konkrétním člověkem. Žáci sami hodnotili besedu velice kladně. I po skončení je napadaly další otázky k tématu. Velice ocenili Romanův vstřícný přístup a otevřenost. A zároveň byli zaskočeni, co vše může člověk v životě prožít, ztratit a znovu nalézat. Děkuji organizátorům za možnost se této akce zúčastnit.“ Božena Turoňová, předsedkyně Bludiště, tel.:775678928, Mgr. Zuzana Týnková, tel.: 608 907 894